top of page
  • Writer's pictureBosede

Orúkọ Àmùtọ̀runwá

*Orúkọ àmútọ̀runwá*

1. Taiwo (Tọ́-ayé-wò) - first of twins

2. Kehinde - last born of twin

3. Ìdòwú - a child born after the twins

4. Àlàbá - a child born after Ìdòwú

5. Ìdògbé - a child born after Àlàbá

6. Ẹdun - The first of Second set of twin

7. Ẹ̀ta-òkò - the 3rd child of tripplets

8. Dada - A child born with dreadlocks

9. Òjó - a małe child born with unbilical cord around his neck

10. Aina - A Female child with unbilical cord around her neck

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Ọ̀RỌ̀ ÀPỌ́NLÉ - ADVERB

Ọ̀RỌ̀ ÀPỌ́NLÉ (Adverb) ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ni ó ń fún wa ní ìtumọ̀ kíkún lórí ọ̀rọ̀ ìṣe nínú gbólóhùn. Fún àpẹẹrẹ : Ìyá àgbà sùn fọnfọn (sùn jẹ́ ọ̀rọ̀ ìṣe nígbà tí fọnfọn jẹ́ ọ̀rọ̀ àpọ́nlé) Ǹjẹ́ ẹyin náà lè

Names by Nature

*Orúkọ àmútọ̀runwá* 1. Taiwo (Tọ́-ayé-wò) - first of twins 2. Kehinde - last born of twin 3. Ìdòwú - a child born after the twins 4. Àlàbá - a child born after Ìdòwú 5. Ìdògbé - a child born after Àlà

Ọ̀RỌ̀ ÀPỌ́NLÉ

Ọ̀RỌ̀ ÀPỌ́NLÉ (Adverb) ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ni ó ń fún wa ní ìtumọ̀ kíkún lórí ọ̀rọ̀ ìṣe nínú gbólóhùn. Fún àpẹẹrẹ : Ìyá àgbà sùn fọnfọn (sùn jẹ́ ọ̀rọ̀ ìṣe nígbà tí fọnfọn jẹ́ ọ̀rọ̀ àpọ́nlé) Ǹjẹ́ ẹyin náà lè

Comments


bottom of page